ศึกษาธรรมชาติระหว่างทาง

Khun Ron กำลังดูเพลี้ยไก่แจ้ ในเส้นทางผากล้วยไม้ เหวสุวัติ

เพลี้ยไก่แจ้

แวะดูหน่อย

ม้วนเหมือนกระสุนพระอินทร์บนฝ่ามือ

พักร้อน

ฝนตกเราเดิน trail ไม่ได้ แต่เจ้าพวกนี้ชอบ

หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1
 
 
 
 
 
 
ล่องแก่ง นครนายก โดย สาริกา เนเจอร์ทริป (ปู) ใบอนุญาตเลขที่ 13/942
5 หมู่ 11 ต.สาริกา อ. เมือง จ. นครนายก 10600 โทร. 081 818 9041
E-mail : pbird_b@yahoo.com