ท่านสามารถดาวน์โหลดความรู้เบื้องต้นในการดูนกในรูปแบบ Powerpoint Presentation ได้ด้วยการ click ปุ่มด้านล่าง
 
 
 
 
 
 
 
สาริกา เนเจอร์ ทริป ใบอนุญาตเลขที่ 13/942
5 หมู่ 11 ต.สาริกา อ. เมือง จ. นครนายก 10600 โทร. 081 818 9041 (ปู)