ล่องแก่ง นครนายก กับ สาริกาเนเจอร์ทริป ( Sarika Nature Trip ) :ทัวร์ ล่องแก่งนครนายก ล่องแก่ง จ.นครนายก ดูนก โรยตัว จักรยาน แค้มปิ้ง ทัวร์นครนายก ที่พัก นครนายก สัมมนา ทัวร์หมู่คณะ ล่องแก่ง นครนายก กับ สาริกาเนเจอร์ทริป ( Sarika Nature Trip ) โทร 081-818-9041 (ปู)

นครนายก เมืองในฝันที่ใกล้กรุง ภูเขางาม น้ำตกสวย รวยธรรมชาติ ปราศจากมลพิษ

ดอกไม้ประจำเมือง :  ดอกสุพรรณิการ์

ระยะทางประมาณ  105 กิโลเมตร จากกรุงเทพ ฯ นครนายกตั้งอยู่ในภาคกลาง จัดเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ใกล้กรุงเทพ ฯ มาก ด้วยพื้นที่ 2,122 ตารางกิโลเมตร นครนายกประกอบไปด้วยพื้นที่ทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมาย เช่น น้ำตกวังตะไคร้ สาริกา นางรอง และ ยังมีพื้นที่บางส่วนเป็นส่วนประกอบของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อีกด้วย นครนายกมีอาณาเขตติดต่อกับนครราชสีมา สระบุรี ปทุมธานี ปราจีนบุรี และ กรุงเทพมหานคร

นครนายกเคยเป็นถิ่นที่อาศัยของมนุษย์มาตั้งแต่ยุคโบราณ  ประมาณ   3000   ปีเศษ   โดยเริ่มต้นจากชุมชนเกษตร   ริมคลองบ้านนา   ต.เขาเพิ่ม   อำเภอบ้านนา   ต่อมามีชุมชนพัฒนาขึ้นเป็นเมืองชื่อ   เมืองดงละคร     เมืองนี้มีความเจริญในราวพุทธศตวรรษที่   14 – 18   ซึ่งอยู่ในยุคสมัยเดียวกันกับทวารวดี     มีความเชื่อว่าเมืองนครนายก   เป็นเมืองที่เขมรสร้างขึ้น   มีมาก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยา    และเมื่อเขมรอ่อนแอจึงถูกกรุงศรีอยุธยาผนวกไว้   การกำหนดอายุเมืองนครนายกในสมัยยุคกรุงศรีอยุธยา   จึงน่าจะเริ่มต้นอย่างช้าได้ในสมัยพระบรมไตรโลกนาถ   ดังที่มีปรากฏในกฎหมายพระอัยการ   ตำแหน่งนายทหารหัวเมือง   จ.ศ.  1289  (พ.ศ. 2020)   ที่กล่าวถึง   “ออกพระพิบูลสงคราม”   ว่าเป็นตำแหน่งเจ้าเมืองนครนายก   จวบจนปัจจุบันจังหวัดนครนายกมีอายุ   500  ปีเศษแล้ว

นครนายกแบ่งพื้นที่การปกครองแบ่งออกเป็น 4 อำเภอ 41 ตำบล 403 หมู่บ้าน คือ อำเภอเมืองนครนายก อำเภอปากพลี อำเภอบ้านนา และ อำเภอองครักษ์

 

การเดินทาง สามารถทำได้ทางรถยนต์เท่านั้นซึ่งสามารถเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวจากกรุงเทพฯ ไปได้ 2 เส้นทาง ได้แก่ 
เส้นทางแรก ไปตามทางหลวงหมายเลข 305 เลียบคลองรังสิตผ่านอำเภอองครักษ์ ระยะทางประมาณ 105 กิโลเมตร
เส้นทางที่ 2 ไปตามทางหลวงหมายเลข 1 เลี้ยวขวาที่แยกหินกองไปตามถนนสุวรรณศร (ทางหลวงหมายเลข 33) จนถึงนครนายกระยะทางประมาณ 137 กิโลเมตร หรือทางที่สอง ใช้ทางพิเศษอุดรรัถยา สอบถามเพิ่มเติม โทร. 1543 

รถโดยสารประจำทาง 
บริษัท ขนส่ง จำกัด บริการรถโดยสารประจำทางทั้งรถธรรมดาและรถปรับอากาศ ออกจากสถานีขนส่งหมอชิต 2 ถนนกำแพงเพชร 2 ทุกวันวันละหลายเที่ยว มีเส้นทางเดินรถ 2 เส้นทาง คือ กรุงเทพฯ - หินกอง - นครนายก และกรุงเทพฯ - รังสิต - องครักษ์ - นครนายก นอกจากนี้ยังมีรถสายกรุงเทพฯ - นครนายก - อรัญประเทศ และสายกรุงเทพฯ - องครักษ์ - โรงเรียนนายร้อย จปร. โดยต้องต่อรถเข้าเมืองอีก 7 กิโลเมตร สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0 2936 3660, 0 2936 3666

รถตู้

อนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ – เขื่อนขุนด่านปราการชล รถออกเที่ยวแรกจากอนุสาวรีย์ 6.40 น. เที่ยวสุดท้าย 18.15 น. จากเขื่อนขุนด่าน  04.30 น. และ  17.30 น. สอบถามได้ที่เบอร์  085  3409385

รังสิต – เขื่อนขุนด่านปราการชล   083   0561982


การเดินทางจากจังหวัดนครนายกไปยังจังหวัดใกล้เคียง
จากสถานีเดินรถโดยสารประจำทางจังหวัดนครนายกมีบริการเดินรถไปยังจังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สระบุรี และจันทบุรี สอบถามรายละเอียดการเดินทางได้ที่ บริษัท ขนส่ง จำกัด นครนายก โทร. 0 3731 1932 

สถานที่ท่องเที่ยว มีที่ท่องเที่ยวมากมายดังนี้

น้ำตก นอกจากจะมีน้ำตกที่มีชื่อเสียงเด่นดังเช่น น้ำตกวังตะไคร้, สาริกา, นางรอง นครนายกยังมีน้ำตกอีกมากมายซึ่งยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก เช่นน้ำตกโกรกทุเรียน น้ำตกลานรักษ์ น้ำตกช่องลม และน้ำตกแสนงอนเป็นต้น

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่   www.dnp.go.th

เขื่อนขุนด่านปราการชล เขื่อนคอนกรีตบดอัดที่ยาวที่สุดในโลก   อันเป็นโครงการในพระราชดำริ    www.khundandam.th.gs

ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ สถานที่ซึ่งจะนำเสนอโครงการในพระราชดำริให้คุณได้เห็นแบบเป็นรูปธรรม   สร้างฐานสังคมการเรียนรู้การพึ่งตนเองอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเพลิดเพลินกับการปฏิบัติจริงพร้อมน้อมนำพระราชดำริของระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน  เช่น การบำบัดของเสียที่มาจากตัวคน โซนไม้ไผ่กับวิถีชีวิตคนไทย เส้นทางเครื่องแกง การจำลองทฤษฎีแก้มลิง ทฤษฎีอธรรมปราบอธรรม   www.bhumirak.com

โรงเรียนนายร้อย จปร, เพื่อแวะชมธรรมชาติ หรือ ดูนก และยังมีกิจกรรมสนุก ๆ ให้คุณเล่นอีกด้วย ลองเข้าไปดูข้อมูลได้ที่   www.crma.ac.th

การทำกิจกรรมสนุก ๆ เช่น การล่องแก่งแม่น้ำนครนายก บริเวณหน้าเขื่อนขุนด่าน ไปเป็นระยะทางประมาณ 7 กม. โดยแพยาง และ เรือคยัค ก็ยังสร้างความสนุกสนานกับสายน้ำอีกด้วย หรือ การขับรถ ATV, Paint Ball และ BB Gun, การโรยตัวหน้าผาจริง กิจกรรมจิ้งจอกเวหา มีผู้ประกอบการหลายท่านให้บริการ ซึ่งท่านอาจหาข้อมูลได้จากหลายแหล่ง เช่น   www.tat8.com

 

ของฝาก ของกิน ริมทางจากน้ำตกสาริกา  วังตะไคร้  นางรอง จะมีร้านค้าตั้งเป็นแผงยาวให้คุณเลือกซื้อผลไม้ตามฤดูกาล และอาหารแห้ง พวกกล้วยฉาบ มันฉาบ เผือกฉาบ นอกจากนี้ที่ร้านศรีสุนีย์ยังมีผลไม้แช่อิ่มได้แก่ มะเฟือง มะดัน มะขาม  มะม่วง  กระท้อน  มะนาว  มะกรูด   www.srisuneegroup.com    อีกอย่างที่ขึ้นชื่อถึงแม้จะมีแค่ช่วงสั้น ๆ แต่ละปีคือ กุมภาพันธ์ – มีนาคม คือมะปราง มีจำหน่ายตามสวนเลย คุณสามารถเข้าไปซื้อถึงสวนได้เลย

ของใช้ ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ มีแหล่งผลิตอยู่ที่ตำบลสาริกา   อำเภอเมือง   สินค้าที่ผลิตได้แก่   เหง้าไม้ไผ่ นำมาแกะสลักเป็นรูปหน้าคน   นอกจากนี้ยังทำเป็นเรือใบ นกยูง  โคมไฟหัวช้าง  เป็นต้น   มีขายบริเวณก่อนถึงสามแยกไฟแดงเขื่อนขุนด่านปราการชล   ซึ่งบริเวณนี้ถือว่าเป็นแหล่งผลิตด้วย      ไม้กวาด มีแหล่งผลิตอยู่ที่ตำบลสาริกา อำเภอเมือง   ตำบลนาหินลาด ตำบลโคกกรวด ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี ไม้กวาดนี้ทำด้วยหญ้าพงช้าง    ด้ามทำด้วยไม้โมกและไม้ไผ่หิน หาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปในจังหวัด 

 

 
 
 
 
 
 
สาริกา เนเจอร์ ทริป ใบอนุญาตเลขที่ 13/942
5 หมู่ 11 ต.สาริกา อ. เมือง จ. นครนายก 10600 โทร. 081 818 9041
E-Mail : pbird_b@yahoo.com

เมนู : Package Tour :ปั่นจักรยาน : แค้มปิ้ง : ล่องแก่ง :SiteMap


เว็บเพื่อนบ้าน : Trekkingthai.Com : ททท. เขต 8 : Srisuneegroup.com : Adventurespoint.com
ล่องแก่ง นครนายก กับ สาริกาเนเจอร์ทริป ( Sarika Nature Trip ) :ทัวร์ ล่องแก่งนครนายก ดูนก โรยตัว ทัวร์จักรยาน แค้มปิ้ง ที่พัก นครนายก สัมมนา ทัวร์หมู่คณะ จ.นครนายก