ได้สูดอากาศบริสุทธิ์ ของทุ่งนา แถบนครนายก หรือ ถ้ากลับช้า หน่อย อาจได้ดูพระอาทิตย์ตกที่ทุ่งนามุ่ยก็ได้

ช่วยกันสังเกตุ

ช่วยกัน ดูว่าเป็นดัวไหนกันแน่ he he

หน้า 1 2 3 4 5 ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5
 
 
 
 
 
 
สาริกา เนเจอร์ ทริป ใบอนุญาตเลขที่ 13/942
5 หมู่ 11 ต.สาริกา อ. เมือง จ. นครนายก 10600 โทร. 081 818 9041 (ปู)